IMD - CDSP

Annual Extreme

Station : MADURAI (A)(43360)
Month : June
Year Maximum Temperature (°C) Date Minimum Temperature (°C) Date Rainfall (mm) Date
2011 40.0 30-06-2011 23.8 20-06-2011 23.6 01-06-2011
2012 42.0 03-06-2012 24.7 23-06-2012 17.9 04-06-2012
2013 40.2 28-06-2013 25.2 01-06-2013 4.6 01-06-2013
2014 40.2 26-06-2014 25.2 03-06-2014 14.2 02-06-2014
2015 39.0 29-06-2015 22.7 05-06-2015 47.0 05-06-2015
2016 40.2 14-06-2016 24.7 24-06-2016 6.8 08-06-2016
2017 40.4 06-06-2017 23.1 17-06-2017 20.8 20-06-2017
2018 39.5 30-06-2018 24.9 17-06-2018 24.8 17-06-2018
2019 41.2 30-06-2019 25.3 08-06-2019 41.8 08-06-2019
2020 41.6 21-06-2020 22.6 26-06-2020 26.8 26-06-2020
2022 39.7 06-06-2022 23.5 16-06-2022 25.8 11-06-2022

Climatological Information

Station : MADURAI (A)(43360)
Period : 1991-2020
Month Mean Temperature (°C) Mean Total Rainfall (mm) Mean Number of Rainy Days Mean Number of Days With
Daily
Minimum
Daily
Maximum
Hail Thunder Fog Squall
Jan 20.9 31.2 9.8 0.8 0.0 0.1 0.0 0.0
Feb 21.8 33.5 4.4 0.8 0.0 0.5 0.1 0.0
Mar 23.6 36.3 15.0 0.9 0.0 1.4 0.1 0.0
Apr 25.7 37.5 66.9 3.4 0.0 6.6 0.0 0.0
May 26.3 38 80.7 4.1 0.0 10.2 0.0 0.0
Jun 26.3 37.6 40.7 2.4 0.0 5.5 0.0 0.0
Jul 26.1 37.2 46.1 2.7 0.0 4.9 0.0 0.0
Aug 25.5 36.6 92.9 4.9 0.0 8.2 0.0 0.0
Sep 24.8 35.7 107.0 6.3 0.0 11.3 0.1 0.0
Oct 24 33.6 181.1 9.4 0.0 12.2 0.0 0.0
Nov 23 31 146.3 7.4 0.0 5.0 0.1 0.0
Dec 21.7 30.3 52.4 3.5 0.0 0.9 0.1 0.0
Annual 24.1 34.9 843.3 46.6 0.0 66.8 0.5 0.0